Management hřiště

8 trendů, které nastolují vyhlášená hřiště. Jakým směrem se golf bude ubírat dál?

Po útlumu během pandemie se golf pomalu ale jistě vrací na původní čísla. Co víc, zdá se, že lidé dávají přednost o něco pomalejšímu životnímu tempu, a tak v případě tohoto sportu popularita dokonce o něco vzrostla. Nováčky lákají nejen zdravotní benefity. Jaké trendy se v golfu prosazují a jak tento potenciál byznysově využít?

Problémy na obzoru, nebo konečně předzvěst lepších časů? Budoucnost zjevně přinese mnoho výzev. Tak je na ně rozhodně záhodno třeba začít reagovat včas.

 

1) Nárůst hráčské základny mladých a žen

Na základě různých studií lze říct, že dlouhodobě roste počet rekreačních golfistů. A to nejen kvůli možnosti zasoutěžit si, ale i díky příležitosti strávit čas s přáteli a také si odpočinout. Navíc v příjemném prostředí upravených hřišť a i ve spojení s přírodou.

Že je golf atraktivní výhradně pro lidi středního a vyššího věku? Ale kdeže. Například již třetinu všech golfistů v USA tvoří mileniálové. A dalším významným faktorem, který sektor bude ovlivňovat i dál, je vzestup ženského golfu. Tento trend bourající odvěký stereotyp přináší celou řadu efektů, které s tím souvisí a dává smysl je zohlednit.

 

2) Pozornost věnovaná udržitelnosti a prostředí

Udržitelnost se stala nejnovějším trendem i v golfovém průmyslu, a tak “nutí” i hřiště a firmy, které v golfu podnikají, aby se přizpůsobily stále více ekologicky uvědomělé poptávce. Z jednoho výzkumu dokonce vyplynulo, že sama komunita kolem golfu se chce stát vzorem v oblasti hospodaření s vodou, ochrany přírody a biodiverzity. 

I vzhledem k tomu, že mladší populace si více uvědomuje nebezpečí klimatických změn a mnozí již začínají vnímat jejich dopady. Dá se předpokládat, že na hřiště bude postupně vyvíjen stále větší tlak, aby své nemovitosti a pozemky spravovaly tak, aby přispěly k minimalizaci dopadů na životní prostředí (třeba snižováním uhlíkové stopy).

 

3) Změna v módních trendech na hřištích

Speciální boty, tričko s límečkem, …? Bývávalo. Nové módní trendy se nezapřou. Golfisté v roce 2023 baží po estetice a funkčním půvabu. Vše se vyvíjí a nakázaný striktní dress code může naopak nastupující generaci hráčů odrazovat. Tak proč se nezamyslet nad úpravou některých regulí a nepovolit i oblečení, které nevypadá usedle, “historicky”?

Nesvazujte nováčky a hráče tolik. Navíc můžete využít trendu a nabídnout jim různé specializované oblečení, které skýtá jak různé zdravotní benefity, tak i ty herní.

 

4) Rozšíření nabídky zdravého stravování

Celkově jako společnost zaznamenáváme změny v preferencích stravování, a to hlavně směrem ke zdravějším možnostem a odklonu od těch tradičních. Nechcete, aby vám ujel příslovečný vlak? Zkuste také nabídnout vegetariánské či veganské občerstvení, nové koktejly či řemeslná piva. I to totiž může pomoci nalákat golfisty z řad mladších.

 

 

5) Přehodnocení výše členských poplatků 

V důsledku pandemie COVID-19 a aktuální recese ve světě se reálně snížily příjmy mnoha běžných golfistů. To různé kluby v zahraničí přimělo přehodnotit členské poplatky a snížit ceny za hru. To pomáhá přilákat právě i mladší segment. Ačkoli tedy poptávka zaznamenává růst, nelze přesně předvídat, co dalšího cenotvorbu čeká dál.

6) Implementace nových technologií 

Stejně jako v mnoha jiných sportech i v golfu technologie mění jeho podobu a nabízejí hráčům nové možnosti, jak můžou zlepšit svou hru. Jejich vliv se již dnes projevuje v konstrukci holí, používání GPS pro měření vzdálenosti k jamce a analýze švihu apod. Rovněž již existuje i tréninkový systém, který umožňuje golfistům korigovat jejich švih. 

Mezi digitální technologie, které obohatily golfový svět, minimálně ve středoevropském měřítku, můžeme počítat i aplikaci TeeTime. Přes ni si totiž registrovaní uživatelé na pár kliků rezervují hru na většině českých hřišť, potažmo čím dál víc i těch zahraničních. 

A nesmíme zapomínat ani na odvěkou výzvu golfových zařízení – tedy na rušení nebo zpoždění hry a turnajů v důsledku nepřízně počasí. Vysoce postavená PGA Tour proto například začala spolupracovat s meteorology, aby jí pomohly s lepším plánováním.

 

7) Využívání digitálních kanálů k propagaci 

Jelikož se zahraniční i česká hřiště stále víc otevírají veřejnosti, rekreačním hráčům, dětem a studentům, ženám a vůbec všem, vzniká taktéž tlak, který lze pozorovat i v ostatních odvětvích. A to tlak na digitalizaci. Konkrétně online zážitek s hřištěm.

Za hlavní výzvy hřišť a resortů lze mj. považovat design webu, prezentaci značky a samozřejmě širší využívání sociálních sítí. Díky nim se zařízení mohou přiblížit své cílové skupině gofistů, komunikovat s ní, interagovat a levně jí o sobě dávat vědět.

 

8) Důraz na zážitek golfistů na hřišti

A v neposlední řadě se trendem stává i používání přírodních materiálů, jako je písek a kámen, které vytvářejí “organičtější” vzhled. To může golfistům pomoci, aby se při hře cítili blíže přírodě. Mnoho hřišť začleňuje i více vodních prvků, jako jsou rybníky a potoky. To může pro golfisty představovat dodatečné zpestření a nové výzvy.

Ze zahraničí lze ještě zmínit zájem o přechod na kratší hru. Tedy případy, kdy se místo celého kola hraje pouze na devět jamek. Stále více lidí totiž lákají právě kratší varianty, a tak možnost hrát méně jamek. Například kvůli pracovním nebo rodinným závazkům.

A třešnička na závěr. Vzhledem k zájmu mladých, a to i dětí, ve světě dokonce začínají vznikat různý tematická golfová hřiště. Ta obsahují jedinečné překážky a designové prvky, které “vyprávějí” určité téma nebo příběh. Například hřiště s pirátskou tématikou může mít jako překážku repliku vraku lodi apod.

 

Váháte, na kterou vlnu naskočit?

Samozřejmě nemusíte na všechny trendy naskakovat obratem. Spíš je na zvážení, co skutečně vaše cílová skupina hráčů ocení. A také, jaké nové segmenty golfistů na své hřiště chcete nalákat. Konkurenci berte jako součást trhu, ale neusněte na vavřínech!

Exit mobile version