Události v TeeTime

Důležité aktuality TeeTime prosinec 2023

 1. Spuštění systému TeeTime
  Jako významný milník pro naši společnost TeeTime SE oznamujeme blížící se ukončení prací na našem novém systému TeeTime OS. Tento systém, který se stává základem budoucího systému TeeTime Manager, bude spuštěn v březnu 2024. TeeTime nabídne obdobný rozsah a základní funkce jako původní systém OPS1, a bude rozšiřován o inovace až do konce roku 2025. 
 2. Projekt TeeTime Euroswing
  Oficiálně představujeme náš ambiciózní projekt Euroswing. Na přípravě tohoto projektu jsme pracovali již rok a jeho hlavním cílem je rozdmýchání hraní golfu v České republice a propojení českých hřišť se zahraničními golfisty. Euroswing se zaměřuje na vytvoření živého mezinárodního portálu, který usnadní komunikaci a podávání nabídek. Projekt zahrnuje systém TeeTime Manager, nový portál TeeTime a rozšířenou aplikaci TeeTime. Získali jsme také dotaci 15 milionů z programu The Country for the Future, která pokrývá polovinu nákladů takto náročného projektu. 
 3. Workshop s golfovými hřišti
  Dále také plánujeme v březnu 2024 uspořádat třetí workshop s golfovými hřišti. Cílem tohoto workshopu bude konzultace o inovativních prvcích, které budou do systému dále programovány a na základě tohoto workshopu budou navrženy designy funkcí, které spadají do projektu Euroswing. Zaměříme se především na automatizaci, obchod a marketing, abychom podpořili další rozvoj a prosperitu golfu v České republice a partnerských hřišť společnosti TeeTime SE.

 4. Nabídka pro Českou golfovou federaci
  Rádi bychom také oznámili, že TeeTime SE ve spolupráci s naším partnerem a subdodavatelem Cleevio předložil nabídku na tvorbu a provoz IS ČGF NG pro Českou golfovou federaci. Věříme, že naše dlouholeté zkušenosti s provozem původního IS ČGF nás činí nejvhodnějším kandidátem pro tento projekt.


  Krásné a klidné svátky přeje celý tým TeeTime.