Management hřiště Zajímavost

Nejnovější zprávy z posledního zasedání AGH

Připravili jsme pro vás vhled do zasedání Asociace golfových hřišť z. s., ať víte, co se děje a můžete být v obraze. AGH na posledním zasedání probralo řadu činností a projektů organizace, které by možná právě vás mohly zajímat. Pojďme se na ně společně podívat.

  • Projekty s přesahem z minulého období:

Zelená pro Juniory
Tento projekt umožňuje mladým talentovaným hráčům bezplatné hraní na hřištích členů AGH, které se do akce zapojili. Projekt Zelená pro Juniory byl spuštěn i v tomto roce a byl posílen ze strany provozovatelů hřišť. Letos se zapojilo 26 hřišť a navýšil se počet juniorských hráčů s nárokem na hru na 180 juniorů. V současné chvíli evidujeme 216 odehraných her na 18 hřištích a 94 hráčů, kteří výhodu doposud využili.

Síť dobíjecích stanic pro elektromobily na golfových resortech
K síti dobíjecích stanic má AGH aktuálně zprávu o chystaném vypsání dotačních titulů, u kterých ale zatím nejsou známy parametry podporovaných stanic, které jsou potřeba pro zjištění možností jednotlivých resortů.

Účinná spolupráce AGH a ČGF a účast na důležitých jednáních
Cílená spolupráce AGH s České golfové federace byla bohužel poškozena zprávou ČGF, která napadla neformální jednání prezidentů obou organizací ze začátku roku. AGH rozeslalo reakci na dopis ČGF, na kterou zatím nemá odezvu.

Dotační tituly a jejich metodika
Dotační tituly, mají za cíl podpořit nebo zajistit financování celého projektu tak, aby vaše hřiště neměla žádné náklady. Tyto tituly se řešily ve spolupráci s firmou CUATOR na úrovni jednotlivých resortů a právě probíhá příprava na druhé kolo jejich vypsání.

  • Další probíhající projekty:

Řešení problematiky novely zákona o zavedení povinného ručení – mimo jiné i pro golfové vozíky
V rámci legislativní změny povinného ručení AGH informovalo o probíhajícím řešení a o zadání této problematiky právní kanceláři, která je pověřena vypracovat stanovisko a doporučení pro členy asociace.

Metodické pokyny k problematice vyjímání pozemků z půdního fondu
V červenci byly rozeslány na členské subjekty metodické pokyny týkající se problematiky vyjímání pozemků z půdního fondu. Dokument zpracovala právní kancelář a na jeho vzniku se podíleli členové prezídia Martin Křížek a Ivan Solfronk, za spoluúčasti prezidenta Petra Šikoše.

Update a nové pojetí zpracování aktualizace ratingu hřišť
Rating může umožnit zahraničním hráčům lepší orientaci na vašem hřišti a aktuálně je ve fázi přípravy na nové zpracování ve spolupráci s agenturou CzechTourism, která se podílela na vzniku projektu. CzT nově vyzval AGH k přípravě online verze sdílených dat o hřištích v rámci webových stránek, kam by spadaly informace o hřištích s admin přístupem pro vstup hřišť. CzT přislíbil finanční podporu na vznik této databáze, která bude dostupná i CzT prostřednictvím API.

Řešení problematiky povinného ručení na golfové vozíky
V rámci této problematiky AGH zadala právní kanceláři rozbor situace a přípravu návrhu metodických pokynů, jak bude moci v rámci novely zákona postupovat. O dalším vývoji vás bude informovat.
Pokud máte jakékoliv dotazy či náměty pro další činnost organizace, neváhejte se obrátit na Radka Srba, generálního tajemníka AGH, který je vám plně k dispozici. Zároveň můžete sledovat portál AGH, aktuální dění a nejbližší kroky.