Události v TeeTime Zajímavost

Spolupráce TeeTime a ČGK 2024: Adaptace systémů

Poslední dva roky přinesly značné změny a vytvořily nové požadavky na technologická řešení v zavedeném ekosystému. S ohledem na tyto výzvy jsme uskutečnili několik jednání mezi panem prezidentem Českého Golfového Klubu (ČGK) a naším týmem, která měla za cíl naplánovat nezbytné úpravy v našich systémech a synchronizovat se v dalších krocích. Cílem těchto jednání také bylo zajistit, aby změny negativně neovlivnily komfort hráčů a klubů. 

Přechod ČGK na vlastní technologické řešení

V reakci na dynamický vývoj v golfovém sektoru a s cílem zlepšit zkušenosti všech zúčastněných stran, Český Golfový Klub pod vedením Romana Piskače přistoupil k rozhodnutí vyvinout vlastní technologické řešení. Tento krok je reakcí na neustálé změny a nové požadavky, které se objevují v českém golfovém prostředí.
Obecně je cílem této změny zastřešit správu rezervací členů pod jeden hlavní systém, který bude mít ČGK interně ve své vlastní správě a na který se budou napojovat ostatní systémy. Pro recepční by se nemělo měnit nic – TeeTime zachovává označení, že jde o člena ČGK a možnost výběru, zda půjde využít hru v rámci členství, nebo ji zakoupit, podobně pak v mobilních a webových aplikacích.

Integrace API – TeeTime a Golferis

Klíčovým prvkem této inovace je vytvoření univerzálního API, které umožní hladkou integraci s jakýmkoli rezervačním a odbavovacím systémem, ať už se jedná o TeeTime nebo Golferis bez rozdílu. Tímto krokem pan Piskač zajistí, že odbavení členů ČGK bude na golfových recepcích bezproblémové, bez ohledu na používaný systém. Veškeré přípravy a programovací práce již započaly a dokončí se během přelomu roku.

Citace Pana Piskače

“Při vývoji našeho nového API jsme dbali na to, aby bylo propojení pro TeeTime a Golferis naprosto rovnocenné a bez rozdílu. Chceme, aby všechna hřiště měla možnost snadno se napojit na ČGK, ať už přímo nebo prostřednictvím svého poskytovatele systému,” říká Roman Piskač, prezident ČGK.

TeeTime na cestě k Integraci ČGK

V TeeTime nyní pracujeme na implementaci tohoto nového API do našich systémů. Naše klientská hřiště si tak mohou být jistá, že odbavení  Českého Golfového Klubu bude v roce 2024 plynulé a funkční.

Společně směrem k lepší budoucnosti

Na závěr bychom rádi poděkovali Českému Golfovému Klubu za příležitost dále spolupracovat. Jsme odhodláni zajistit, aby tyto změny pozitivně ovlivnily jak hráče, tak i golfová hřiště a odbavení her ČGK bylo bezproblémové a snazší.

Krásné a klidné svátky přeje TeeTime a Český Golfový Klub.